שאלות לדוגמה למבחן צו ראשון

שאלות לדוגמה בסגנון מבחן צו ראשון.

ישנם, כמובן, סוגי שאלות נוספים.

שאלות לדוגמה למבחן צו ראשון

1.     מצאו את המילה שניתן להציב במקום סימן השאלה כך שיתקבל בין המילים אותו יחס כמו בזוג המילים הקודם:

דהייה : צבע  =  עמעום : ?

א.     מתג

ב.      אור

ג.      חושך

ד.      לבן

 

2.  אבנר ויערה יצאו מנקודות מנוגדות בכביש 4 וקבעו שכל אחד מהם ייסע עד שיפגשו. 


יערה יצאה מישוב הנמצא בקצהו הצפוני של הכביש במהירות 50 קמ"ש, ואבנר יצא מישוב בקצהו הדרומי של הכביש במהירות של 60 קמ"ש.

אם אורכו של הכביש הוא 330 ק"מ כמה זמן ייקח עד שייפגשו?

 

א.     4 שעות

ב.      3 שעות

ג.      שעתיים

ד.      3 וחצי שעות

 

4.     הממוצע של 3 מספרים הוא X3.

3X הוא מספר שלם.

מה יכולים להיות שלושת המספרים?

א.     0, 12, 6  

ב.      5, 4, 3

ג.      7, 1, 3

ד.      0, 8, 4

הכנה פרטנית לראיון והכנה למבחן דפר בצו ראשון יפתחו בפניכם את הדלת לתפקיד שאתם רוצים בצה"ל

מיומנות ומהירות הם המפתח להצלחה במבחן צו ראשון, 
מחקרים הוכיחו כי התרגול לצו ראשון מעלה את ציון הדפ"ר ב20 נקודות בממוצע.

  • בנייד

  • באתר

  • בחוברת