חשיבה כמותית

| שאלות כלליות | / 1 | קלה
לחצו לקבלת רמז clue
X

הסבר / רמז

נגדיר את רינת כ-X. לרינת X  עוגות, לאייל X + 7.

25 = 7 + X + X

 25 = 7 + 2X

 18 = 2X

 9 = X

שימו לב שהגדרנו את רינת כ-X, ולכן כדי למצוא את מספר העוגות של אייל יש להוסיף 7.

צריך ליצור משוואה.

לאייל יש 7 עוגות יותר מאשר לרינת. לשניהם יחד 25 עוגות. כמה עוגות יש לאייל? 

*מזהה שאלה: 1227