צורות

| מטריצות | / 1 | קשה
לחצו לקבלת רמז clue
X

הסבר / רמז

בכל שורה, בצורה הימנית, הושחרו רק העיגולים שנותרו לבנים משתי הצורות שמשמאל, והעיגולים השחורים חזרו להיות לבנים (תשובה ג).

נסו להבין אם מדובר בהוספה או הפחתה של עיגולים שחורים, ועל סמך איזו חוקיות.

*מזהה שאלה: 2283